Linux commands

Hieronder vind je een lijstje met de meest belangrijke linux commands. Mocht je er één of een paar missen dan kun je contact met me opnemen om hem te laten toevoegen.

Informatie over bestanden en hardware
Command Voorbeeld Omschrijving
man man cp Manual
ls ls -al Inhoud map bekijken
dir dir -al Inhoud map bekijken
df df -h Partities bekijken
free free -tm Geheugen info bekijken
du du -h . Diskruimte berekenen
ps ps -aux Processenlijst
su su gebruiker Inloggen als ander account
sudo sudo su Command als root uitvoeren
ls/wc ls -1 | wc -l Aantal files/dirs tellen

Aanmaken, verwijderen, wijzigen en navigeren door bestanden
Command Voorbeeld Omschrijving
cd cd /home/user/Desktop Map openen
cp cp demo.odt /home/demo/documenten/ Kopieëren
mv mv demo.odt /home/demo/documenten/ Verplaatsen
rm rm /home/demo/documenten Verwijderen
mkdir mkdir /home/demo/documenten Map aanmaken
rmdir rmdir /home/demo/documenten Map verwijderen
touch touch demo Leeg bestand maken
chmod chmod +rwx demo.bin Permissies wijzigen
chown chown demo-user:demo-group demo.bin Bestandseigenaar wijzigen

Zoeken en lokaliseren
Command Voorbeeld Omschrijving
locate locate demo.bin Zoeken
pwd pwd Huidige map locatie weergeven
which which rpm Welk bestand is ...
whereis whereis php Waar is...
grep grep d?mo demo.txt Iets uit het resultaat laten halen

Mounten, archives en systeemcommand
Command Voorbeeld Omschrijving
mount mount -o loop -t iso9660 demo.iso /mnt/demo Partitie maken
umount umount /mnt/demo Partitie verwijderen
tar tar -zxf demo.tar.gz Uitpakken 'demo.tar.gz'
tar tar pczf filename.tar.gz dir-or-file Inpakken 'dir-or-file'
unrar unrar x demo.rar Uitpakken 'demo.rar'
unzip unzip demo.zip Uitpakken 'demo.zip'
kill kill -9 5276 Proces ID '5276' afsluiten
killall killall -9 X Alle processen van 'X' afsluiten
exit exit Afsluiten van SSH proces
shutdown shutdown -h 0 Uitschakelen

Programma's installeren
Command Voorbeeld Omschrijving
rpm rpm -qa | grep php Welke versie van 'php'
yum yum install demo Installeer 'demo' d.m.v. yum
apt-get apt-get install demo Installeer 'demo' d.m.v. apt-get

linux unix centos gentoo perl debian fedora pear ubuntu redhat tar